Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Addons disappear after making Firefox Nightly not remember history

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi GrapeApple

more options

At [[about:preferences#privacy|about:preferences#privacy]], setting history to not remember it at all displays no plugins. Setting it back to normal makes the plugins appear again.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Apparently I have issues at formatting, sorry for that.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Được chỉnh sửa bởi GrapeApple vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.