Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Authenticator

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hello, i set up 2 step verification on my Firefox account (using Authenticator application), but not possible to connect Authenticator app with Firefox account scanning QR code...

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Which app? Your phone is apple or Android?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

Hi, there should be some code to retype under a link, when you can't scan the qr. Try to use that code.