Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Public computer

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I've been able to sync my firefox account on a university computer until 2 weeks ago. Now when i login to the university computer (in the classroom where I teach), my account "logs in" but nothing syncs (no bookmarks or passwords).

I haven't changed anything with my account. How can I access my synced info on this University computer?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.