Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

este quiero para whatsaap web para aser tareas y nesecito actualizar la app

more options

bold textquiero whatsaap web para aser mis deberes por favor actualizen la app

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

nesecito acabarlas lo mas pronto posible porfavor ayudenme

Hữu ích?

more options

mis padres quieren que acabe los deberes lo mas rapido posible si no pierdo el año y me castigan y yo no quiero eso

Hữu ích?

more options

no me entienden o que digo que necesito que se actualize la app para poder utilizar whatsaap web y asi popder concluir con mis tareas del colegio gracias

Hữu ích?

more options

ya enserio me ban a ayudar o no

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.