Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Browser Seach Bar messed up, missing random letters

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Ever since I updated my firefox version the search bar will be missing random letters when I type them, or the suggestions will be missing letters. However this is only a visual bug, since pressing enter will search for what I typed. I've restarted and reinstalled but its still like this. Just wondering if anyone has a fix. See attached images.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

See whether it happens when you use safe mode: https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode A possible culprit is the setting for hardware acceleration.

Hữu ích?

more options

Starting in safe mode removed the issue. So I should remove hardware acceleration?

Hữu ích?

more options

Other possible causes are userChrome.css in case you use this file.


You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.