Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot fix tab

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 大塚

more options

Tab cannot be fixed to the left edge. Pinning a tab locks it to the left edge of the tab bar, but it no longer holds. A <mark is displayed at the left end of the tab bar. I can't identify if it's due to firefox settings or add-ons. The version of firefox is 87.0 windows10 64bit I got into this situation after restarting firefox.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

Can you attach a screenshot?


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Can you attach a screenshot?


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

Hữu ích?

more options

大塚 said

A <mark is displayed at the left end of the tab bar.

Is it the left scroll button? You may find it's other half -- the > button -- on the other end. Normally the pinned tabs appear to the left of the left scroll button, though, so I'm not sure why yours is after it?

Hữu ích?

more options

Thank you for the advice. After starting firefox in safe mode, I checked it and the tabs were displayed correctly. I also looked it up and found that Userchrome.css was the cause. I deleted Userchrome.css and it was displayed normally even with a normal reboot. Thank you for your problem-solving advice.

Hữu ích?

more options

Usually you control the contents of your userChrome.css file, but if you inherited it from someone else, then it probably makes sense to delete it or start from scratch. If it contained important rules you want to continue using, then you might only strip out things that are of uncertain value of unknown provenance.

Hữu ích?

more options

Thank you very much. I was able to solve it safely. The userChrome.css deleted this time does not contain important rules, so delete the contents and leave it as an empty folder.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.