Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube Videos doesn't load on qualities higher than 720p, the audio loads completely fine but the video freezes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

while other browsers plays them smoothly even at 4K. I have tried disabling Hardware Acceleration, even the h264ify plugin, but both did no work, updating my video driver, the only add-ons/extensions I use are Ublock origin and enhancer for youtube and none of them seems to cause the problem on other browsers. I have attached the picture of my Pc specs as well if they might be helpful in fixing this problem

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I know I can pick any 4K video, but can you give us one that failed for you? Can you also post a pic a of the task manager when you are playing a 4K video? see screenshot

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.