Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

More Problems Affecting Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Another problem that's started with Firefox for Windows this wee.

Firefox takes a long time to load pages, up to a minute. In the bottom right of the page it says "waiting of fonts.googleapis.com" or something like that.

The other problem of it not displaying graphs still hasn't been resolved.

Neither of these problems exist on Chrome.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Screenshot from 2 mins ago, waiting for 2 mins for the page....

Cant upload screeenshot now, it says it's too big at 1.5Mb!


Crazy

Hữu ích?

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.