Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ads on Youtube with Firefox but not with Brave browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sebulba

more options

Hello.

I use Brave browser to watch Youtube on my laptop on Windows 10. No ads are displayed. It's pleasant because there are too many.

Perhaps can you looking for use similar system on Firefox ?!?

Have a nice day

Sebulba

Giải pháp được chọn

Do you have the uBlock Origin addon?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Do you have the uBlock Origin addon?

Hữu ích?

more options

Hello.

I've install Ublock Origin.

It works now.

Thank's for your help ;o)

Sebulba

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.