Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Seeing alot of these "partitionkey=%28http% (then website name visited)" cookies in CCleaner for Firefox.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi new_aged2perfection

more options

Hello everyone. Like the title says I am seeing a lot of these type cookies being left over in Ccleaner after I close Firefox. (Please see attached image.) I have had as many as over 300 of these type cookies in Ccleaner so apparently Firefox is not clearing out these types of cookies when I close my browser like it is suppose to do with cookies etc. etc. Could someone shed some light on this whether this is now normal to see these type cookies for websites that I visit and why Firefox does not remove them when I close the browser and if not what can I do to remedy this. I have read that Firefox has enhanced its tracking prevention and was wondering if this could be the result.

Respectfully

Edition Windows 10 Home Version 20H2 Installed on ‎2/‎24/‎2021 OS build 19042.906 Experience Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0 Processor Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz Installed RAM 16.0 GB (15.9 GB usable) System type 64-bit operating system, x64-based processor Pen and touch No pen or touch input is available for this display

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

cor-el said

That is a new feature, so nothing to worry about.

Thank you for the info and link.

Cheers

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.