Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox downloaded in other than english, as I requested Ineed to change this

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i need firefox in english

i need firefox in english

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you download from Mozilla.org ?

more options

If the Firefox user interface (toolbars) is in the wrong language or if you want to change the current language then download Firefox in the language of your choice.