Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search tabs button doesn't appear

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AndreKR

more options

There's supposed to be a "Search Tabs" button in the title bar:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/search-open-tabs-firefox

This button doesn't show up for me, see screenshot. Do I need more tabs? I tried opening about 30 of them, but the button still isn't there.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi,

6-7 should be enough. Check if the browser.tabs.tabmanager.enabled preference is set to true, then restart Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

6-7 should be enough. Check if the browser.tabs.tabmanager.enabled preference is set to true, then restart Firefox.

Hữu ích?

more options

It wasn't.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.