Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of this? I've tried everything! goto-searchitnow.global.ssl.fastly.net/v1/hp?aid=437038&data=aWlkPTQ2JnVpZD03NTc5NzYxNg==&dt=17062493096&tb=1

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have tried everything that I can find to get rid of that damn searchitnow, which replaced my preferred Google Search. I've looked for downloads, extensions, everything. I've checked to make sure Google is my preferred search engine, and on and on. There is nothing. I have run Malwarebytes several times and it comes up clean.

How do I get this off my Mac? I am running OS X El Capitan 10.11.6.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

I've gone through all those steps in that link more than once over the past two or three months. No "suspect" files showed up anywhere. I couldn't find anything to delete.

Hữu ích?

more options

You may have ad/mal-ware. Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed free to use malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.