Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ADD-ONS, I used to be able to logon with ADDONS and see "MY COLLECTION" of ADD-ONS when I updated Firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

In previous releases, I used to be able to store my ADD-ONS in a COLLECTION so when I lost them after a new release, re-enter them. On this release 87.0 I can not find " MY COLLECTION". Did they move it?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

SOLVED

Hữu ích?

more options

Thank you for letting us know.

Hữu ích?

more options

Can you tell us the solution, please?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.