Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

fire fox tabs not opening. Unfortunately there is a You tubevideo playing and I can access it turn it off. the sound interferes with amy other video that is played

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • Trả lời mới nhất được viết bởi ARMAN KHAN

more options

fire fox tabs not opening. Unfortunately there is a You tube video playing and I can not access it turn it off. the sound interferes with any other video that is played can any one help me with this

also I have a presentation via zoom and the video will be playing in the back ground. it will be noisy

thanks

Giải pháp được chọn

hii parkhurst1898,

 • Update Mozilla Firefox by going to: Firefox menu. > Help > About Firefox.
 • Check your computer for viruses, malware, etc.
 • Update the Display Adapter's drivers.
 • Completely uninstall and re-install Firefox.

thanks

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hii parkhurst1898,

 • Update Mozilla Firefox by going to: Firefox menu. > Help > About Firefox.
 • Check your computer for viruses, malware, etc.
 • Update the Display Adapter's drivers.
 • Completely uninstall and re-install Firefox.

thanks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.