Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whatsapp web doesnt worki

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ZzEdovec

more options

Hallo, i have the following problem. If i try to use Whattsappweb i always get the report yuor firefox is not the newest version. whenm i go in the feirefox menue, i get the report firefox is the newest version. What to do now?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Disable extensions in your browser

Được chỉnh sửa bởi ZzEdovec vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.