Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Seems like anti-aliasing gone very awry

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

The oddness is occurring on both my Linux and Windows machines. I think something was added/changed and is syncing back and forth. LMK what you would like from me to troubleshoot this.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See whether it happens in safe mode: https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode A likely culprit is hardware acceleration so try switching that off (beginning with the only setting under 'Performance' on the 'General' page in Options).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.