Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pocket

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fanfar

more options

Hi, I'm using Firefox 87.0 on Mac OS Big Sur and lately the feature Pocket is no longer available via the library button in the toolbar. Does anyone know why?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi fanfar vào

Giải pháp được chọn

Unfortunately, this option has been removed in the recent update. Now, to see your list, you have to go to https://getpocket.com/my-list . They are working on a better approach right now.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Unfortunately, this option has been removed in the recent update. Now, to see your list, you have to go to https://getpocket.com/my-list . They are working on a better approach right now.

Hữu ích?

more options

Thank you very much TyDraniu for the superfast response. Hoping for a simpler approach!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.