Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox upgrade

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 58 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I mistakenly deleted my firefox browser, I am running Mac OS 10.7.5 with a SSD on a Mac Pro desktop. I have been unable to download a new firefox browser because of the OS and hardware limitations. I sorely miss firefox. Is there any way to get an older version of firefox which will run on my computer? adnicastri@aol.com

I mistakenly deleted my firefox browser, I am running Mac OS 10.7.5 with a SSD on a Mac Pro desktop. I have been unable to download a new firefox browser because of the OS and hardware limitations. I sorely miss firefox. Is there any way to get an older version of firefox which will run on my computer? adnicastri@aol.com

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

adnicastri said

I have been unable to download a new firefox browser because of the OS and hardware limitations.

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

more options