Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla Firefox account -- lost access to primary email and requires authentication to switch to my registered secondary address

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I have lost access to the primary email on my account. I will never be able to get it back, it was a work email address from a previous employer.

I had already registered a secondary email address but it won't let me switch it to primary without confirmation to the current primary address. Is there a way around this issue, or am I stuck with my account set permanently to a dead inbox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you try to login directly ?

In case of issues try to login to the Firefox Account via this website.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.