Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

binance.com

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi paymanz

more options

Dynamic site content binance.com doesn't work after updating firefox. You have to constantly update the page. Please how to fix it?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

network.websocket.timeout.open = 100  :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Have you tried another browser? It may not be firefox error

Hữu ích?

more options

Works fine for me in the current release.

It looks that this done via a websocket (wss://stream.binance.com/stream) if I check this in the Web Console and Network Monitor.

You can check the Web Console for websocket related messages.

You cant try to toggle this pref on the about:config page to see if true or false makes a difference (both work for me).

  • network.http.spdy.websockets

You can also check other websocket pref to see if they are all default.

Hữu ích?

more options

See also this question:

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

network.websocket.timeout.open = 100  :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.