Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Friend signed into my firefox, now are two accounts are synced. How do I delete all their data?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

HELP ME PLEASE

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,

iPhone app: try go to Settings -> Firefox account -> Click on the account: now you can choose disconnect sync, or go to Manage Account & Devices. If you go to Manage Account & Devices, scroll down to Connected Services -> sign out from whatever devices you want.

You can sign out accounts on PC by: Settings -> Sync -> Sign out (the account you want to) In Sync, you can also choose Manage Account -> scroll down to find Connected Services

Hope I'm making sense!

Hữu ích?

more options

You should never sign in to another account as that will merge data in both directions, so your friends account has all your personal data like logins if you sync them. You would normally get a warning if you connect to another account.

You will have to cleanup all data from your friend yourself. For the bookmarks you can possibly restore an older JSON backup in the Bookmarks Manager (Library).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.