Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What's happening to input.mozilla.org

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

It's been almost 6 months since https://input.mozilla.org/en-US/feedback/firefoxdev/88.0/ is down for me (check attachements) So what's happening ?

It's been almost 6 months since https://input.mozilla.org/en-US/feedback/firefoxdev/88.0/ is down for me (check attachements) So what's happening ?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

See this thread on the SUMO community discussions forum.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See this thread on the SUMO community discussions forum.