Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reset Firefox browser- LOST ALL my logins & passwords & bookmarks!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sheilava747

more options

I got a message on firefox that it was running slow & if I reset my firefox browser it might help speed it up. It also said that it wouldn't effect my logins & passwords or my saved bookmarks, but after clicking on the reset as instructed, I lost everything! I'm not sure what to do.... I clicked on restore bookmarks, but it said can't access the file... Is there any thing I can do to get them back??

Will restoring the laptop to an earlier date work?

Any help would be so very very much appreciated. Thanks, Sheila

I got a message on firefox that it was running slow & if I reset my firefox browser it might help speed it up. It also said that it wouldn't effect my logins & passwords or my saved bookmarks, but after clicking on the reset as instructed, I lost everything! I'm not sure what to do.... I clicked on restore bookmarks, but it said can't access the file... Is there any thing I can do to get them back?? Will restoring the laptop to an earlier date work? Any help would be so very very much appreciated. Thanks, Sheila

Giải pháp được chọn

ALL FIXED!

I just restarted the laptop and everything is back! Yeah!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

ALL FIXED!

I just restarted the laptop and everything is back! Yeah!