Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox pocket

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Why was the direct access to the pocket list in the firefox removed? Previously I used to access the pocket list from the homepage itself. Now it disappeared. How to access pocket list directly?

Giải pháp được chọn

Unfortunately, this option has been removed in the recent update. Now, to see your list, you have to go to https://getpocket.com/my-list . They are working on a better approach right now.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Unfortunately, this option has been removed in the recent update. Now, to see your list, you have to go to https://getpocket.com/my-list . They are working on a better approach right now.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.