Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pocket in Firefox Library

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sal

more options

Mozilla removed Pocket from the library over the last few months. Anyone know if it can be added back?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Or, thinking of it has an ordinary website and not a browser feature:

You can use https://getpocket.com/my-list page (and bookmark it for faster access).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

I do not believe it is at the moment, but in the meantime, you may want to try this add-on that will give you access to your Pocket List:

https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/view-pocket-list/

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Or, thinking of it has an ordinary website and not a browser feature:

You can use https://getpocket.com/my-list page (and bookmark it for faster access).

Hữu ích?

more options

Ok yep, bookmark it is!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.