Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MAILTO OPTIONS. No "Use Gmail" in the mailto options

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

Help Please! I 've recently upgraded from Win 7 to Win 10 and one of the many annoyances is that I can't "email a link" any longer from Firefox. I have searched the web & followed all the instructions but the "use Gmail" option is simply absent from the dropdown choices in Options/Applications/Mailto Please, please how can I get the "use gmail" option. Many Thanks

Giải pháp được chọn

Thanks tjn27, Quoting Alice above.... '"Confirmed that the only locales that require "Google Mail" vs. "Gmail" are de and en-GB. All other locales can use "Gmail"."' I am in Ireland......this is a "en-GB" locale. So perhaps "Google Mail" is the only option here?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

I still have the option. Do you get it back if you open gmail in Firefox?

Hữu ích?

more options

Thanks tjn21, Unfortunately this does not work. I always use Firefox so gmail is always in FF. But I just tried opening it fresh in FF.....no change. See pic attached. Usually I'm slowly to update, but with the Win 10 upgrade I went for latest 87.0. Do you have 87.0 ?

Hữu ích?

more options

My goof! Sorry "Googlemail" is now Gmail apparently!

Hữu ích?

more options

I show "Gmail" on Windows 7, Firefox 87 (en-US). I found bug 444395 which says (I'm assuming it still applies): Kev Needham [:kev] Comment 18 • 13 years ago Confirmed that the only locales that require "Google Mail" vs. "Gmail" are de and en-GB. All other locales can use "Gmail".

Your screenshot shows "your browser is being managed by your organisation", so that might be a factor.

Được chỉnh sửa bởi AliceWyman vào

Hữu ích?

more options

Yes, I have FF87 and am showing 'Gmail' in 'mailto'.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thanks tjn27, Quoting Alice above.... '"Confirmed that the only locales that require "Google Mail" vs. "Gmail" are de and en-GB. All other locales can use "Gmail"."' I am in Ireland......this is a "en-GB" locale. So perhaps "Google Mail" is the only option here?

Hữu ích?

more options

wilts43 said

Thanks tjn27, Quoting Alice above.... '"Confirmed that the only locales that require "Google Mail" vs. "Gmail" are de and en-GB. All other locales can use "Gmail"."' I am in Ireland......this is a "en-GB" locale. So perhaps "Google Mail" is the only option here?

Thanks for the feed back, which may help others with the same issue. I'll mark the above as the solution since it explains the problem, "No "Use Gmail" in the mailto options".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.