Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password I forgot :(

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gspodo

more options

Hello! I have huge problem, because I forgot my password to other account on Firefox and I have no idea how to get it back and I don't want to loose all my passwords and things on it, so I can't reset it. It would mean the world to me if You could help me.

I'm waiting for your answer, Thank you and have a nice day :)

Hello! I have huge problem, because I forgot my password to other account on Firefox and I have no idea how to get it back and I don't want to loose all my passwords and things on it, so I can't reset it. It would mean the world to me if You could help me. I'm waiting for your answer, Thank you and have a nice day :)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

how can i find out what my password is for my account