Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How To Remove Empty Overflow Menu When Using Bookmarks Sidebar

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ggg3

more options

I'm trying to get a more compact menu area to increase vertical page viewing area. No need for the overflow menu, so just taking up screen space. Thanks

Giải pháp được chọn

It that about the empty Bookmarks Toolbar that takes this space below the Navigation Toolbar ?

Do you want to use the Bookmarks sidebar instead of the Bookmarks Toolbar ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Added pic.

Được chỉnh sửa bởi ggg3 vào

Hữu ích?

more options

Hi, what firefox version is using?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It that about the empty Bookmarks Toolbar that takes this space below the Navigation Toolbar ?

Do you want to use the Bookmarks sidebar instead of the Bookmarks Toolbar ?

Hữu ích?

more options

THANKS, that was the Bookmarks Toolbar :-). Changed to Never Show and the sidebar is still there!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.