Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I contribute to Firefox Dictionaries?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've been using Spanish (Mexico) dictionary for a few years as my default spell checking dictionary. However, it lacks a lot of common words and local idioms that I use everyday.

How can I create a new dictionary for Spanish (Colombia), or contribute to the Mexican one? I can't find a Github repo with the project.

I've been using [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/diccionario-espa%C3%B1ol-m%C3%A9xico/ Spanish (Mexico)] dictionary for a few years as my default spell checking dictionary. However, it lacks a lot of common words and local idioms that I use everyday. How can I create a new dictionary for Spanish (Colombia), or contribute to the Mexican one? I can't find a Github repo with the project.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn