Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

What means Firefox (2)?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

With Win 10, if I press the right button on the Firefox symbol in the toolbar, a new Firefox appears followed by a 2 in brackets and the number in brackets cannot be deleted. Selecting it with the left button a new session opens which works perfectly. Greetings to all and thanks for the possible solution. Daniele

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1330296]