Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Report Abuse

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi akmmas

more options

It says to use the “Report Abuse” option, but I cannot find out how to do that. Why don't they provide a link to their “Report Abuse” option?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Press the report button, and a sub-window will open. Then fill out the information and submit it.

Here in the forum, click the 3 dots upper right.