Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks Toolbar

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi BruceWF

more options

Suddenly today my bookmarks toolbar has disappeared. The symbol is there, and I can see the List of Bookmarks but the actual toolbar is not in view along below the main menu. How can I restore it, please?

Suddenly today my bookmarks toolbar has disappeared. The symbol is there, and I can see the List of Bookmarks but the actual toolbar is not in view along below the main menu. How can I restore it, please?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you right-click one of the visible toolbars, you should see the Bookmarks Toolbar listed and three options for display. What do you see?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

If you right-click one of the visible toolbars, you should see the Bookmarks Toolbar listed and three options for display. What do you see?

more options

Thanks for your quick reply! However yes I see the options as attached, but I can't get it to display along below the search bar! Bruce

more options

A computer reboot and of course a Firefox restart as a result and my Bookmarks Bar is back in place. Mysterious ... Thank you for your help.