Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enabling Java Script

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 632 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, I've tried enabling Java Script but I must have chosen one of Firefox's browser extensions that is blocking it. I just don't know which one. How do I see those and make changes?

Thanks

Hi, I've tried enabling Java Script but I must have chosen one of Firefox's browser extensions that is blocking it. I just don't know which one. How do I see those and make changes? Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This may be your problem,

All Firefox v52+ Releases disables all plugins including Flash Why do Java, Silverlight, Adobe Acrobat and other plugins no longer work? {web link}

Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào

more options

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.