Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

security report from malware

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I want to ask where I can report my Firefox account breach by malware, and provide all the informations I have to help better firefox security.

I want to ask where I can report my Firefox account breach by malware, and provide all the informations I have to help better firefox security.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What account, and how do you know there was a breach?

more options

My personal firefox account, i now because the conect accounts paypal and facebook are breach and now i try to recover my profile from facebook and money from my paypal account. Firefox send in my personal e-mail an action to remove a recovery key from a foreigh ip from another country. I change all my passwords for my safe and now i want to report that action in firefox.

more options

I called for more help.