Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube keeps "pausing" the video im playing

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 308 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Sometimes when watching youtube the video will be paused, once I unpause it it immediately pauses it again, I dont know when and why this happens but it happens. Only extensions are honey, ecosia search and stylus

Giải pháp được chọn

I've had occasional video pausing on Windows due to the integration with the keyboard media controls: sound from another source pauses the video and it doesn't restart with the other sound ends. I don't know whether that is a possible issue on Linux, but you can take that out of the equation as follows:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste mediak and pause while the list is filtered

(3) Double-click the media.hardwaremediakeys.enabled preference to switch the value from true to false

Any difference?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I've had occasional video pausing on Windows due to the integration with the keyboard media controls: sound from another source pauses the video and it doesn't restart with the other sound ends. I don't know whether that is a possible issue on Linux, but you can take that out of the equation as follows:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste mediak and pause while the list is filtered

(3) Double-click the media.hardwaremediakeys.enabled preference to switch the value from true to false

Any difference?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.