On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

image presentation

more options

Please see attachment The problem does not occur with Chrome This problem may have been presented earlier, I am not sure I presented it properly Sorry if this is a duplication. Thanks Bill

Please see attachment The problem does not occur with Chrome This problem may have been presented earlier, I am not sure I presented it properly Sorry if this is a duplication. Thanks Bill
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Bill, let's continue in your original thread here:

https://support.mozilla.org/questions/1329393