Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is cached web contents?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am a new Firefox user. When I went to settings to clear cookies I saw another option named "Cached web contents" and it's size is shown 1GB (attached a screenshot). What is this? What will happen if I delete this data? I googled it but couldn't find any answer that could satisfy me :)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This is about data stored in the disk cache to make it available locally for quicker access without the need to reload this data from the server. If you clear the disk cache then Firefox will reload this data from the server. With a large disk cache reloading from the server can be faster and Firefox comes with a Race Cache With Network (RCWN) feature where loading from the server might be faster than loading from the cache.

See also the about:cache and about:networking pages.

  • you can open "about:" pages via the location/address bar
    "about:" is a protocol to access special pages
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This is about data stored in the disk cache to make it available locally for quicker access without the need to reload this data from the server. If you clear the disk cache then Firefox will reload this data from the server. With a large disk cache reloading from the server can be faster and Firefox comes with a Race Cache With Network (RCWN) feature where loading from the server might be faster than loading from the cache.

See also the about:cache and about:networking pages.

  • you can open "about:" pages via the location/address bar
    "about:" is a protocol to access special pages

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.