Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video bug on older version of firefox!

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

So i downgraded to Firefox 55 and i like it. But i hate 1 thing, there is a green line when i watch a YouTube video on my downgraded Firefox. It is on the bottom of the screen, Somebody help me to get rid of the green line?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

UPDATE: No need to reply! I disabled hardware acceleration and its fine now!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

UPDATE: No need to reply! I disabled hardware acceleration and its fine now!

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done.

I am still using v54 myself.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.