Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can right-click also show "Find in this page" as an option? (suggestion)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I do a lot of looking at websites and then finding a particular word or phrase in a webpage. My Ctrl-F is remapped by my audio software so I can't use that key combination. Right now I move my touchpad cursor to the top right with the three bars, click that, and choose "Find in This Page...". It would be great if right-clicking in a page would show that as one of the options, as "Save Page as..." is. I rarely save a page but very often search within a page.

Thanks and please keep up the great work!

M.A.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Perhaps some addon would do that, but for now you can go to menu ≡ -> Customize... and drop the magnifying glass icon on a toolbar.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.