Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I change the DNS Server in FireFox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9887 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iggy67

more options

How can I change the DNS Server in FireFox to whatever DNS I want and not what Mozilla wants?

For example: Google DNS 8.8.8.8, 8.8.4.4 or, Open DNS 208.67.222.222 · 208.67.220.220

Enabling DNS over HTTPS dose not give me FULL control over this. I should be able to put a DNS IP address in there like in Internet Explore.

How can I change the DNS Server in FireFox to whatever DNS I want and not what Mozilla wants? For example: Google DNS 8.8.8.8, 8.8.4.4 or, Open DNS 208.67.222.222 · 208.67.220.220 Enabling DNS over HTTPS dose not give me FULL control over this. I should be able to put a DNS IP address in there like in Internet Explore.

Giải pháp được chọn

I think that setting is to just force HTTPS connections you may be looking for proxy settings or change the DNS setting on your operating system network settings.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I think that setting is to just force HTTPS connections you may be looking for proxy settings or change the DNS setting on your operating system network settings.

more options

Thanks, It worked.