Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

whatsapp clone

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

how to install

how to install

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

what do you mean? Can you explain?

more options

what do you mean? Can you explain?

more options

The System Details list shows you use a 32-bit Firefox 40.0 version. Are you really using that very old version or is this a problem with the user agent ?

  • Mozilla/5.0(X11;U;Linux i686;en-US;rv:40.0)Gecko/20100101 Firefox/40.0

Can't you update ?

The current requirements for Whatsapp seem to be Windows 8 or higher or Mac OS X 10.10 or higher and Firefox 60 or higher, no mention of supporting Linux.