Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost bookmarks with update

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi arya_

more options

Firefox recently updated automatically and when i went into the browser all my bookmarks are gone. i have tried restoring them from the most recent back up and they still don't load. i searched the blogs and go thru the troubleshooting options with no luck. this is very frustrating as i had tons of sites i don't visit often saved in the bookmarks which are not gone.

any assistance or guidance on how to get these back is appreciated.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey @jpatrick001,

This is from the support team. Can you try and confirm if you are able to add new bookmarks on the updated version of Firefox. This will help us understand to rule out the bookmarks issue where we work with new bookmarks and helps us concentrate only on troubleshooting backup-restore part. Please confirm the behavior on the updated Firefox version and your findings in this thread.

Được chỉnh sửa bởi arya_ vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.