Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks Toolbar missing on New Tab despite having checked "Only Show on New Tab"

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I noticed that it appears on New Private Tab, but on a regular one it does not.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Yes, because you've set a Blank page as New tab page, and it works only for Firefox Home (Default).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, because you've set a Blank page as New tab page, and it works only for Firefox Home (Default).

Hữu ích?

more options

This isn't about the page that you get if you open a new tab (could probably be named better). This only applies to the about:home and about:newtab pages.

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

Yes, because you've set a Blank page as New tab page, and it works only for Firefox Home (Default).

That was quite unclear for me, thanks.

cor-el said

This isn't about the page that you get if you open a new tab (could probably be named better). This only applies to the about:home and about:newtab pages.

It definitely could be named better, thank you.

Hữu ích?

more options

Note that you also get the toolbar if you open about:home in the current tab.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.