Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I add a favicon to a bookmarklet?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I would like to associate a favicon with a bookmarklet that I've created and offer on our library website. I want the favicon to be associated with the bookmarklet and to show next to the bookmark when it is added onto the bookmarks toolbar.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.