Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

drukowanie

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bmakowiec

more options

witam, jak można ustawić domyślny sposób drukowania za pomocą okna systemowego pozdrawiam Bogdan

Giải pháp được chọn

Należy wpisać about:config w pasku adresu i ustawić preferencję print.tab_modal.enabled = false. Z założeniem, że ta możliwość nie będzie istniała wiecznie.

Lepiej napisać, co się nie podoba w nowym oknie drukowania, bo poprawki do niego wciąż są w toku.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Należy wpisać about:config w pasku adresu i ustawić preferencję print.tab_modal.enabled = false. Z założeniem, że ta możliwość nie będzie istniała wiecznie.

Lepiej napisać, co się nie podoba w nowym oknie drukowania, bo poprawki do niego wciąż są w toku.

Hữu ích?

more options

dzięki piękne :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.