Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox resets every morning

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every time I wake up, firefox has reset like i am opening it for the first time. i have to log in every morning, which is different from other browsers. i am wondering, is this a feature, or a bug. it also resets extensions, bookmarks, and logins. this is very annoying for me.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Lewis, that is not normal.

Can you make sure Firefox is launching from the Applications folder, and not the DMG file or another temporary instance? Please check the steps in the following article to make sure you have a persistent installation: How to download and install Firefox on Mac.

Hữu ích?

more options

You may want to check your hard drive for no longer needed profiles because it is likely that each time a new profile got created.

Firefox uses two locations for the Firefox profile folder, so make sure to look in the correct location.

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>

Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Caches/Firefox/Profiles/<profile>

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.