Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Websites load slowly on Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JLN

more options

I've been having the problem of websites loading slowly on Firefox for a few days now. Firefox itself loads quickly, but opening Youtube for example takes a very long time.

I have this problem since I have a new internet line, yet this is most likely not the problem, since on chrome this problem does not occur.

As a solution I have cleaned firefox and even clean reinstalled it. However, the problem still occurs. I suspect that this is a problem related to my profile. Even opening it without addons does nothing.

Any ideas?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What version for Firefox? Can you try under another windows account?

Hữu ích?

more options

I use the version 88.0a1. However, another Windows account does not fix the problem. What I can say, though, is that this problem has been occurring much less frequently in recent days. I suspect that this is related to an update in the last few days.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.