Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

master password

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

requires master password when opening browser???, i need to press cancel to navigate in browser, when this table should open in login and password.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Sorry for the inconvenience. If your Firefox is set up to connect to your Firefox Account for Sync, the dialog usually will come up within the first 60 seconds of starting the browser. If Sync isn't urgent, you can tap the Esc key to cancel the dialog, but I don't know of any setting to delay it automatically.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry for the inconvenience. If your Firefox is set up to connect to your Firefox Account for Sync, the dialog usually will come up within the first 60 seconds of starting the browser. If Sync isn't urgent, you can tap the Esc key to cancel the dialog, but I don't know of any setting to delay it automatically.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.