Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Page won't load in Firefox, but loads in Google Chrome

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

For the past few days, i haven't been able to get into my Walmart MC account. I've never had a problem using Firefox before. The log in page started loading, but stopped on a white screen and never completed. Walmart told me to check my cookies and java, and suggested i try using chrome. I went to the last option first and logged in no problem. I like Firefox better than chrome, so does anyone know what i can do to make Firefox work on the page?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Check for an update on Firefox

Hữu ích?

more options

Thanks. I checked, and Firefox said it was up to date. I'm working around this glitch by using Google Chrome when i have to access the site.

Hữu ích?

more options

Is this for walmart.com or the capitalone master card https://walmart.capitalone.com/? Check for blocked cookies.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.